utorok 1. mája 2012

Malé pojednanie o kostýme Ngakpov

Nasledujúce pojednanie je výcuc z textu od Benjamina Bogina "The Dreadlocks Treatise: On Tantric Hairstyles in Tibetan Buddhism". V tomto výcuce som sa zameral skôr na celkový kostým, ktorý sa v tradícii ngakpov používa a na jeden z pohľadov na jeho význam. ENJOY! Ngakpa Tongynid Dorje.

   
      "Iste nezvyčajné pre mnícha."


    Druhého augusta 1936 na ceste do Lhasy, ako súčasť Britskej Diplomatickej misie Sira Basil Goulda, Frederick Spencer Chapman odfotil  siedmych mužov stojacich na nádvorí kláštora, s vlasmi úplne oholenými. Avšak muž v strede vyčnieval. V kontraste k tmavým mníšskym rúcham troch mužov stojacich na každej strane, mal oblečené biele róby a dlhý šál s tmavými pruhmi na oboch krajoch. Hľadel priamo do fotoaparátu, pravá ruka pred hruďou, končeky druhého a tretieho prsta sa dotýkajú palca. Uši má ozdobené veľkými bielymi náušnicami a na hlave sú hrubé povrazy vlasov ozdobne zviazané do turbanu širšieho, ako jeho tvár. Poznámky z denníka misie pomáhajú identifikovať tohto muža, ako opáta kláštora, a vo svojom vydanom popise misie ho Chapman popisuje ako "muža v rokoch s láskavou a živou tvárou; na rozdiel od ostatných mníchov, ktorých sme stretli, nosil šedú róbu a mal masu vlasov zviazanú  na vrch hlavy. Bolo nám povedané, že si nikdy v živote nestrihal vlasy. V ušiach má ploché špirálovo tvarované disky zo slonoviny a prstene na prstoch - iste nezvyčajné pre mnícha." Vskutku, nanajvýš nezvyčajné.
<<- ZDROJ

    Slovo, ktoré Tibeťania používajú pre tento typ náboženskej postavy je ngakpa, termín, ktorý nemá presný proťajšok v západných náboženstvách a jazykoch. Ako preklad Sanskritského pojmu mantrin - ten, čo recituje mantry - označuje Tibetské slovo ngakpa triedu tantrických kňazov nedržiacich celibát. Chapmanova chybná identifikácia "nezvyčajného mnícha" odráža jeho zmätok v kategóriách, ktoré presne neodpovedajú Európskym kláštorným tradíciám. Avšak otázka o statuse ngakpu nevyvstáva len zo samotných zahraničných pokusov o interpretáciu. Dlhá a často sporná história postáv mníchov a ngakpov hrala hlavnú rolu v konštitúcii Tibetského buddhizmu. Moderný učenci často zahrnuli dichotómiu mníchov a ngakpov ako organizovanú štruktúru pre ich reprezentáciu Tibetského buddhizmu. V Tibetskej literatúre stelesňoval ngakpa výzvu mníšskym definíciám buddhizmu a bol raz glorifikovaný a inokedy zatracovaný počas stáročí.

    Práce Tibetského buddhistického lámu zo sedemnásteho storočia, Jolmo Tenzin Norbu (1598-1644), ukazujú silný záujem v otázkach o postave ngakpu a jeho vzťahu k mníchom. Tento záujem bol hlboko osobný, keďže Tendzin Norbu sám bol mnícho až do svojej polovice dvadsiatich rokov, keď sa rozhodol stať ngakpom. Je záujímavé, že jeho práce o ngakpoch sa sústredili presne na to, čo upútalo pozornosť Frederick Spencer Chapmana v 1936 a to, čo vyčnieva na fotke, keď sa na ňu dnes dívame: masu dredov zviazaných na hlave ngakpu. Toto zameranie na zovňajšok vyzýva domnienky, ktoré umiestňujú otázky o náboženskej identite len na nejaké nehmotné vnútro. Dôležitosť zovňajšku je opakovaný v Tendzin Norbuho autobiografii a dáva polemické vyjadrenie v jeho krátkom pojednaní nazvanom Revúci smiech hrdinu: Pojednanie o dredoch jogínov, ktorí praktikujú tajnú mantru.

    Na rozdiel od väčšiny životopisov, memoáre Tendzin Norbua nezačínajú výčtom jeho predchodcov, alebo scénou jeho zrodu. Skôr, ako je zvykom v Tibetskej logike autobiografií reinkarnovaných lámov, príbeh začína pri smrteľnej posteli jedného Jolmo Namkha Gjadžin. V rozhovore s veľkým sakja majstrom Džampa Sönam Wangpom (1559-1621), umierajúci láma oznamuje, že umrie za sedem dní. Ako podmienku pre jeho znovuzrodenie, ako úplne čistého, plne vysväteného mnícha, zverí jeho almužnú misku a mníšsku róbu tomuto majstrovi z línie sakja. Hoci bol nový chlapec skutočne rozpoznaný, ako znovuzrodenie Jolmo Namkha Gjadžina ( a tak identifikovaný ako Tretí Jolmo Tulku), almužná miska a róba neboli novej inkarnácii odovzdané. Mnoho rokov neskôr, keď Tendzin Norbu popisuje návštevu sakjapa Majstra Džampa Sönam Wangpo, neuskutočnené odovzdanie týchto vecí interpretuje ako príčinu svojich zápasov s mníšskym systémom a aj ako znamenie, že mníšsky život nebol pre neho mienený.

    Pomedzi tieto riadky, chlapcov otec bol slávny ngakpa známy ako Ločhen Čenrezik, a memoáre naznačujú, že keď bol dieťa si Tendzin Norbu odmietal  obliekať bežné šaty, uprednostňoval obliekať si biele róby, napodobujúc róbu ngakpov, ako bol jeho otec. Keď si otec všimol tento sklon, vyjadril určité znepokojenie o štýle obliekania jeho dieťaťa a presviedčal ho, aby sa stal mníchom a začal študovať skôr než spraví akékoľvek rozhodnutie stať sa ngakpom. Táto téma napätia medzi mníšstvom a cestou ngakpu pretrváva skrz memoáre Tendzin Norbua a prijatá mníšska róba a miska a biela róba, ktorú preferoval, vytvárajú kontrast v termíne prejavu.

    Prvá narážky na zámer mladého mnícha stať sa ngakpom sú takisto vyjadrené v termínoch prejavu. Okolo dvadsiateho roku sa Tendzin Norbu stal žiakom Rindzin Ngaki Wangpa, jedného z najznámejších ngakpov tej doby. Hoci najprv váhal, úcta Tendzin Norbuho voči Rinzin Ngaki Wangpovi rýchlo rástla; mnoho rokov cestoval tam a nazad medzi svojim kláštorom a "táboriskom dharmy" žiakov Rinzin Ngaki Wangpa. hoci ostal v tomto období mníchom, jeho narastajúci obdiv voči ngakpovi nachádzal vyjadrenie rozličnými spôsobmi. Zatiaľ čo sa zúčastňoval festivalu v debate v kláštore jeho preceptora, Žamar Rinpočheho, Tendzin Norbu povedal tradičné venovanie zásluh:

    >>Kráľ dharmy (Žamar Rinpočhe) povedal: "(Venujem záslhy pochádzajúce z tejto udalosti) všetkým ľuďom, kým nedosiahnu osvietenie." Ja som povedal: "Venujem zásluhy (prianiu, že) keď dosiahnem buddhovské osvietenie, stanem sa "pánom rodiny" v štýle toho, kto ma dredy zviazané do uzla a ozdobené korunným klenotom." Vzdelaní učenci sa srdečne smiali......Ďalší deň počas náuky sa Víťazný (Žamar) na mňa pozrel a spomenúc si, čo som minulý deň povedal, začal sa smiať.<<

    Napätie medzi identitou mnícha a ngakpu, ktoré sa objavuje v celej autobiografii, vrcholí v devätnástej kapitole. Táto kapitola popisuje meditačné ústranie, ktoré autor podstúpil v izolovanej posvätnej jaskyni na svahoch Mount Riwo Pembar v skorom r.1620. V jednom bode svojho ústrania sa Tendzin Norbuovi snívalo o krásnej pätnásťročnej dievčine, ktorá ho držala za ruky, spievala melodické piesne a povedala predpoveď o úžitku, ktorý prinesie bytostiam v budúcnosti. Keď na sen po prebudení rozpomenul, uvedomil si Tendzin Norbu, že v sne nebol oblečený ako mních, ale v bielej róbe ngakpu. Poňal to ako znamenie a rozhodol sa obliecť sa na ďalší hlavný rituál jeho ústrania do róby ngakpu.

    Pri tej príležitosti sa okolo neho zhromaždili zástupy dákov a dákiní a nakopili obrovské hromady obetín, mávajúc vo vzduchu  zástavami z bieleho hodvábu. Tendzin Norbu o tomto píše: "V tom čase tam bola zmysluplná súhra príčinných faktorov (rten ´brel) tým, že som mal oblečenú takú výstroj ngakpu." Pojem "zmysluplná súhra príčinných faktorov" je tu demonštrovaná faktom, že robiť rituál oblečený ako ngakpa produkuje extrémne priaznivé výsledky. Práve ako nedoručená róba a miska z jeho minulej inkarnácie boli interpretované ako príčiny a prezvesť krátkej mníšskej kariéry Tendzin Norbua, ohlas nebeských bytostí k jeho ngakpovskej róbe a dlhým vlasom je chápaná ako prejav jeho identity ngakpu a aj potvrdenie správnosti jeho rozhodnutia.

    Toto je principiálna pasáž v memoároch Tendzin Norbua, ktorá priamo pojednáva o jeho premene z mních na ngakpu.

    >>V Indii majú kláštorné róby osemnástich siekt každá svoje špecifické znaky. Na druhej strane, brahmani, jogíni, sanjásini a ostatní, každý má svoje znaky. Takisto v Tibete sú rozličné klobúky pre každý typ. Nie sú atraktívne, ale musia sa nosiť. Naznačujú filozofické doktríny, ktorých sa človek drží. V tomto ohľade, táto výstroj - dredy a biele nefarbené šaty - ukazujú prirodzený a neviazaný stav. Toto je výstroj "zavŕšených" (grub thob, siddha) a "držiteľov mantry" snangs ´chang, mantradharin).<<

    Hoci boli mahásiddhovia uctievaní naprieč Tibetským buddhistickým spektrom, Tibetská história ukazuje, že jedinci, ktorí skutočne imitovali mahásiddhov až príliš, boli veľmi kontroverzní.

    >>Okrem nemnohých, nikto nebol potešený. Ťažkosť môjho zločinu (že sa stal ngakpom, prekl.) bola považovaná za horšiu, ako zabitie človeka. Všetci v každom smere mi vrhali do tváre hrubú kritiku. ...Len pre zmenu oblečenia sa mnoho ľudí odo mňa otočilo. ... (Ľudia vraveli:) "Najprv si nechal narásť vlasy a zmenil farbu odevu, neskôr si vezme ženu. Neskôr si spraví dieťa. Začne bezstarostne piť." Teraz ma táto situácia dostihla. Avšak stále je to v súhlase s kázňou Šakjamuniho. Je to tiež v súhlase s tantrami Vadžradháru a tajnými inštrukciami Orgjen Pemu (Padmasambhavu).Pre mňa to sedí veľmi dobre. Pre ostatných (je lepšie) ostať (mníchmi).<<

    Hoci sa pojednanie Tendzin Norbuho zameriava na dredy, sú vždy chápané ako súčasť výstroje ngakpu. Ich prvenstvo v skupine pochádza z ich unikátneho statusu, čoby periférie tela, zároveň časť tela a pritom sa môžu odstrihnúť bezbolestne, alebo trvalého poškodenia. Toto oddeľuje  dredy od bielej róby, náušníc a ostatných položiek spojených s ngakpom. Zakorenené v hlave, dredy sú stále prítomné, zatiaľ čo ostatné časti výbavy vzaté, či odobraté pre určité okolnosti a situácie. Navzdory týmto rozdielom sa mnoho argumentov dá aplikovať rovnako na ostatné tantrické príslušenstvo, ako je bubon, trojzubec, rituálna dýka a sietke podobnej vyrezávanej kosti, známej ako "ornamenty z kostí".

    Ako ngakpa bol Tendzin Norbu slavny predovšetkým majstrovstvom v rituáloch pre obrátenie nepriateľov a robil tieto zložité rituály pre prospech mocných patrónov mnoho krát. "...Nie je žiadny iný kostým, ktorý zmení našu víziu tak, ako tantrická róba a kostenné ornamenty". Odhliadnuc od toho, aký musí byť rituálny kostým ngakpu pôsobivý pre divákov (a patrónov), Tendzin Norbu špecificky pripisuje jeho jasnozrivú víziu rituálneho efektu tejto výstroji. Typické pochopenie rituálnych kostýmov a oblečenia je obrátené na ruby . skôr aby zovňajšok reprezentoval je vnútornú mentálnu silu, kostým ngakpu transformuje vnímanie toho, kto si ho oblečie.


-----