štvrtok 2. mája 2019

Splnomocnenie Troch Koreňov(For english please scroll down)

Splnomocnenie Troch Koreňov (guru, deva, dakini) línie Dudžom Tersar so ct. Norbu Tsering Rinpočhem. Tieto splnomocnenia sú vstupnou bránou pre všetkých, ktorí chcú praktikovať vo vzácnej línii Dudžom Tersar školy ňingma Tibetského buddhizmu.

Program:
Piatok. splnomocnenie Cokje Tuktik
Sobota: splnomocnenie Vadžrakilaja Pudri Regphung
Nedeľa: splnomocnenie Khandro Tuktik

Kurzovné: 80€ (nezahŕňa dánu pre učiteľa a texty)

Každý deň budeme začínať o 10tej spoločnou praxou dlhej sadhany príslušného božstva. Požadované texty: Otváracie Modlitby, dlhá sádhana každého božstva, Záverečné Ašpirácie a Modlitby. Ak nemáte dané texty, môžete si ich objednať v prihlasovacom emaiy.

Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

------------------------------------------------------------------------------------

Dudjom Tersar Three Roots Empowerment (guru, deva, dakini) with Norbu Tsering Rinpoche. This empowerments provides entering gate for all, who aspire to practice in precious Dudjom Tersar lineage of Nyingma school of Tibetan Buddhism.

Schedule:
Friday: Tsokye Tuktik empowerment
Saturday: Vajrakilaya Pudri Regphung empowerment
Sunday: Khandro Tuktik empowerment

Each day we start at 10am with practice together of long sadhana. Required texts: Opening Prayers, Long Sadhanas of each deity, Closing Aspirations and prayers. If you dont have, you can purchase in applications email.

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.
x