streda 3. decembra 2014

Tradícia jogínov v TibetePrebiehala diskusia o jogínskej tradícii v Tibete a statuse týchto praktikujúcich jogínov. Preto by sme mali preskúmať niektoré zdroje. Ako prvé sme vzali ilustráciu zo slávnej Štyri tantry medicíny, alebo gjuži (rgyud bzhi), kde sa píše:

Táto (ilustrácia zobrazuje) dva druhy sanghy, hodní úcty, známe ako „vysvätení/ordinovaní učení majstri“ (rab byung dge bshes zhes mchod gnas sde gnyis).


Táto ilustrácia zobrazuje mnícha a jogínskeho praktikujúceho mantry, bok po boku. Sprievodný text ich popisuje, ako rovnocenných zástupcov dvoch druhov sanghy (sde gnyis), alebo skupín praktikujúcich, ktorí sú všeobecne označovaní, ako komunita mníchov a praktikujúcich mantru (´dus sde gnyis), to jest mníchov (so thar rab byung) a s bielymi róbami a dlhými vlasmi (gos dkar lcang lo). Obidve si hodné úcyu a tvroia autentické objekty útočiska,  ktorým sa majú dávať dary (mchod gnas). Obidve sú považované za vysvätených/ordinovaných (rab byung) učených majstrov (dge bshes). Posledný termín odvodený foneticky ako geše, je skratka od gewa šeňjen (bde ba´i bshes gnyen), čo ej preklad sanskritského kalyánamitra, čo sa často prekladá ako „duchovný priateľ“, alebo „cnostný spoločník“. Tu by sa toto označeie nemalo mýliť s obdobným titulom geše, ktorý sa udeľuje po rokoch štúdia predpísaných textov a potom prejdením série formálnych skúšok týchto textov, ako je tomu v kláštorných univerzitách Gelug (dge lugs), alebo Böne (bon), ani so skorším použitím, ktorým sa označovali zástupcovia vyššieho kláštorného vzdelania. „v rannom Tibetskom použití to označuje dobrý príklad buddhistických hodnôt, na ktorého sa človek môže spoľahnúť, ako na vodcu“, alebo majstra.

Toto má veľkú dôležistosť, pertože obidvaja – mních aj jogín – sú považovaný za rovnocenných majstrov a predstaviteľov jednej z dvoch druhov sanghy, bez toho, aby inštitucionalizovaný monastický celibátnik bol vyšší, a tantrický profesionálny jogín bez celibátu bol nižšie, alebo s nižšou vysviackou/ordináciou, alebo naopak. Toto odráža pochopenie v čase uvedenia buddhizmu do Tibetu v siedmom a ôsmom storočí. Hovorí sa, že od stretnutia Khenpo Šantarakšitu, Lopona Padmasambhavu a Dharma kráľa Trison Decena v ôsmom storočí existujú v Tibete dve sanghy, známe ako sangha mníchov a sangha tantrických praktikujúcich. Prvá skupina, mnísi, sa označujú tí s holými hlavami a červenými, či šafránovými rúchami (rab byung ngur smig gi sde) a druhá, tantrický praktikujúci mantru, s dlhými zapletenými vlasmi odetý do bielej róby (gos dkar lcang lo´i sde).utorok 29. apríla 2014

Troma Nagmo Ngakpa Retreat 2014, Slovakia

(for english, please scroll down)

(last update 13.7.2014)

S radosťou vám oznamujeme, že ďalšia návšteva retreat so ctihodným Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem sa uskutoční v dňoch 3.-8.9.2014.

Témou retreatu bude pokračovanie v náukách spojených s Troma Nagmo, tzv. Štyri hostiny (ludžin).

Viac o praxi Tröma Nagmo nájdete TU.

Predbežný program:

1.deň - výroba toriem pre iniciaciu (v prípade, že sa nahlásia ľudia, ktorí minulý rok neboli, resp nemajú iniciáciu Troma Nagmo).
2.deň - Iniciácia v prípade, že účastnia ľudia, ktorí ju nemajú
3.deň - náuky a prax
4.deň - Iniciácia Guru Orgjen Menla, medicínska forma Guru Padmasambhavu, lungy a transmisie.
5.deň - náuky a prax
6.deň - riwo sangčhö, uzavretie retreatu.

Každý deň budeme robiť tzv Ranné Praxe a večerné.

Donácie za retreat sú nasledovné: ak sa zúčastnite celého retreatu (5 dní) 19€ za jeden deň. 
Inak 25€ za deň a 40€ za iniciáciu.                             
Ubytovanie s plnou penziou: 19€/deň. Tento krát je možnosť priniesť si aj svoj stan a spať v stane. Cena za jednu noc bude ohlásená.
Je nutné si priniesť karimatku.


Miesto konania: tak, ako minulý rok, Vzdelávacie centrum Zaježová
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Polomy 20
962 63 Pliešovce

Ubytovanie: Vzdelávacie centrum Záježová. Bude upresnené.

Donácie za retreat: bude upresnené.

Registrácia. mato@dzogchen.sk

We are very happy to announce, that next visit and retreat with Ven. Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche in Slovakia, will be held during 3.-8.9.2014. It will be continuations of last retreat, and the main topic will be Four feasts (lujin).

More info about Tröma Nagmo practice you can find HERE.

Schedule:

1.day - torma making
2.day - Troma Nagmo initiation (in the case, there will be people, who dont have this initiation)
3.day - teachings and practice
4.day - Guru Orgyen Menla intiation, lungs and transmissions
5.day - teaching and practice
6.day - riwo sangchö, and conclusion of retreat

Everyday we will be doing Morning Practices, and at evening.

 The donations are as follows: if you will attend full retreat (5 days) 19€ per 1day. Othervice: ordinary day 25€, initiation 40€.
Accomodation with full board: 19€/day. This time it is possible to bring your tent and sleep in tent. Price for nigh in tent will be announced.
Please, bring with you your mat.

Place of retreat: as last year, Vzdelávacie centrum Zaježová, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Polomy 20
962 63 Pliešovce

Google Maps

Accomodation: at retreat place, more info coming soon.

Donations. info coming soon

Registration: mato@dzogchen.sk

See you all soon!


Ngakpa Tongnyid Dorje