streda 27. februára 2013

Volanie Lámu Z Diaľky zvané: Spontánna Pieseň Pôvodnej PrirodzenostiZ angličtiny preložil Ngakpa Tongnyid Dorje.
Esencia (ngo-wo) prirodzenej mysle je prvotne nemenná a nevyumelkovaná
zotrváva ako hlboká jasnosť, čistá od počiatku (kadag), Mladistvé Telo Vázy,
láma Dharmakáji, Ješe Dordže, mysli na mňa (khyen-no)!
Daj mi požehnanie, aby som dosiahol dôveru v Náhľad (tawa).

Nepretržitá Prirodzená Kvalita (rang-zhin) spolu vyvstávajúca s nahromadeným jasným svetlom,
zotrváva ako spontánny prejav obdarený Piatimi Dokonalosťami,
láma Sambhogakáji, Dečhen Dordže, mysli na mňa!
Daj mi požehnanie, aby som dosiahol dokonalosť v Meditácii (gom-pa).

Súcit (thugje) prostrý stránenia, prvotná múdrosť (yeshe) oslobodená od extrémov,
zotrváva ako esencia všetko prestupujúceho nahého, prázdneho vedomia,
láma Nirmanakáji, Drodul Lingpa, mysli na mňa!
Daj mi požehnanie, aby moje prospešné Jednanie (chöpa) bolo uskutočnené.

Základ prvotného vedomia je nehybný a nemenný,
čokoľvek povstáva je vyjadrením Dharmakáji, ani dobré, ani zlé.
Súčasné vedomie je v skutočnosti Buddha.
V mojom srdci som našiel Llámu, ktorý je prostý starosti.
Keď plne uskutočním moju prvotnú myseľ, ako skutočnú prirodzenosť Lámu,
recitácia modlitieb plná pýchy a vychvaľovanie sa o mojich činoch, nebudú viac potrebné.
Tým, že nechávam všetko ísť v slobodnom prirodzenom prúde neupraveného vnútorného vedomia,
tak čokoľvek povstane je bez základu, a požehnanie samo-oslobodzovania je dosiahnuté.
Vykonštruovaná Dharma nenecháva žiaden čas na dosiahnutie Buddhovstva.
Meditácia vyprodukovaná skrz mentálnu analýzu je veľký klamlivý nepriateľ.
Tento typ uchopovania objektov je teraz vymazaný pomocou nedbalosti blázna,
a tento ľudský život je strávený v nespútanom a uvoľnenom nahom stave.
Jogín Veľkej Dokonalosti (dzogchen) je radostný, nech robí čokoľvek.
Potomok línie Pema Džungneho (Padmasambhavu, prekl.) je šťastný, nech je v spoločnosti kohokoľvek,
Ochranca, veľký tertön, láma, ktorému nie je rovného;
Dharma Srdcovej Esencie Dákiní (khandro nyingthik) je skutočne neporovnateľná.
Tma veľkej nevedomosti srdca je rozptýlená na jej vlastnom mieste a
slnko žiarivej jasnosti žiari nepretržite.
Toto veľké šťastie je láskavosťou Lámu, jediného otca,
Budem pamätať na Lámu, ktorého neobmedzená láskavosť sa nedá nikdy splatiť.

Na žiadosť môjho predného vadžra študenta, Tulku Džigme Čhöjin Don Thamčhe Drupadeho, bolo toto vyslovené ako žvatlanie v delíriu Džigdrel Ješe Drodžem. Skomponované na Medeno Sfarbenej Hore v Pemakö.

utorok 19. februára 2013

Kontinuita Prirodzeného Vedomia

Dudžom RInpočhe Džigdral Ješe Dordže

Z angličtiny preložil Ngakpa Tongnyid Dorje
Zdroj
V kontinuite prirodzeného prítomného vedomia, nezničte ju mentálnou pripútanosťou k meditácii a ani neskĺznite do nekonečného rozptýlenia ne-meditácie. Spočiňte, uvoľnene v rámci otvoreného prirodzeného stavu tohto priameho poznania bez vzťažných bodov. Tomuto sa hovorí „Náhľad a meditácia Veľkej Dokonalosti.

Keď spočívate v tomto stave, rozpoznajte, ako myšlienka povstáva z aspektu vedomia a nepredlžujte ju. Hľaďte priamo na podstatu myšlienok: rozuzlia sa bez stopy (narážka na príklad hada, ktorého záviny sa samovoľne rozuzlia, prekl.). Uvoľnite sa v nekonaní. Toto rozširujúce sa vedomie v stave bez uchopovania, v ktorom myšlienky prirodzene povstávajú a sú prirodzene oslobodené, dosiahne priamo Dharmakáju. Toto je prax Preseknutia sa skrz Pevnosť, alebo Trekčhö.

A teraz k tej praxi pridajte akúkoľvek vhodnú pozíciu tela a brán vnímania a zamerajte sa na vonkajší svet. Žiarivosť vedomia, svetlo samo-povstávajúceho prenikavého poznania, zasvitne vo formách rozľahlosti vonkajšej jasnosti a reťazca žiarivých sfér, ktoré sa objavujú priamo pred zmyslami. Toto je tantrická prax Priamej Vízie, alebo Thogalu. Bez ohľadu na to, čo povstáva, neuchopujte tieto javy, nemajte pripútanosť k ich prázdnote a žiadnu nádej, alebo strach voči ničomu.

V skratke, spočívajte priamo v stave bez najmenšieho atómu mentálne vytvoreného vzťažného bodu, ako je „Toto je ono!“ a dojdite k hlbokému konečnému presvedčeniu, že toto je správny stav. Úplne tomu dôverujte a majte to pevne v mysli. Sme praktikujúci priestoru Veľkej Dokonalosti; naša duchovná tradícia nemá ani meditáciu, ani rozptýlenie. Preto, keď v tomto dosiahneme istotu, presekneme sa prázdnym jadrom samsáry a osvietenia jediným zásahom. Keďže slnko šťastnej mysli istotne vychádza z vášho srdca, považujte tieto esenciálne inštrukcie poznania jedného, ktoré oslobodí všetko, za najvyššie a vezmi ich k úrovni vyčerpania javov!

Ja, Džigdral Ješe Dordže som dal túto radu svojho srdca plne vysvätenému mníchovi Longsal Dordžemu, ktorý je bohatý svätou vierou.