pondelok 2. júla 2018

Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche - Vajrasattva teachings


(for english, please scroll down)
Ctihodný Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhe prijal opäť naše pozvanie a súhlasil, že odovzdá vzácnu inciáciu na lámu Vadžrasattvu a s ním spojené praxe z tradície dudžom tersar.

Praxe spojené s týmto osvieteným aspektom sú známe všetkým školám tibetského buddhizmu. Používajú sa hlavne na očístenie prekážok, napravenie poškodených samájí, mantra Vadžrasattvu má schopnosť očistiť karmu, priniesť pokoj a rozvíjať osvietenú aktivitu vo všeobecnosti. Vadžrasattva je zjednotením všetkých 100 pokojných a hnevlivých božstiev, ktoré v tibetskom buddhizme poznáme hlavne z textov, ako je Tibetská kniha mŕtvych (Bardo Thödol).

Počas nášho semináru odovzdá Rinpoche predovšetkým dennú prax na lámu Vadžrasattvu a prax s ním spojenú "Rituál pre pomoc a vedenie mŕtvym". Na seminári sa nebudú objasňovať  základy tibetského buddhizmu.

Kedy: 23-26.8.2018
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok štvrtok  23.8.2018 o 13:00hod. Ukončenie v nedeľu poobede.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Venerable Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche accepted our invitation again and agreed to bestow precious empowerment for lama Vajrasattva in dudjom tersar tradition and practices connected with it.

Practices connected with Vajrasattva are common for every four schools of tibetan buddhism. They are used mainly for cleaning the obscurations, broken samaya reparation, mantra of Vajrasattva has ability to clean our karma, bring peace and cause the enlightened activities in general. Vajrasattva is embodyment of all 100 peaceful and wraethfull deities, which are know mainly from texts, such as Tibetan book of the dead (Bardo Thödol).

During our seminar Rinpoche will give us mianly daily practice for lama Vajrasattva and short ritual for "Guiding the dead". The basics of tibetan buddhism will be not topic  during the course.

Dates: 23-26.8.2018

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start on thursday 23.8.2018 at 1pm. End of seminar sunday afternoon.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára