utorok 12. novembra 2019

Tröma Nagmo Deepening Retreat(for english, please scroll down)

RETREAT
Thröma Nagmo, terma Düdjom Lingpu, je považovaná za jednu z najhlbších a najrýchlejších ciest dostupných pre buddhistických praktikujúcich v súčasnosti. Minimálne 13 žiakov Düdjom Lingpu zrealizovalo dúhové telo práve prostredníctvom praxe Thröma Nagmo.

V tradícii Düdjom Tersar zahŕňa prax Thrömy Nagmo kompletnú cestu vadžrajány, od ngöndra až po dzogčhenové praxe Trekchö a Tögal.

Počas tohto retreatu Lama Rangbar odovzdá detailné učenia o stredne dlhom Thröma ngöndre, so špeciálnym dôrazom na tie menej zjavné, ale pritom kľúčové detaily, ktoré praktikujúci na Západe často prehliadajú alebo im nerozumejú. Toto účastníkom retreatu umožní ustanoviť skutočne pevné základy pre ďalšiu prax hlbokého a rozsiahleho cyklu Thröma Nagmo.
LAMA
Lama Rangbar Nyima Özer je držiteľ línie Düdjom Tersar, ktorý strávil viac ako 25 rokov v Nepále, kde praktikoval pod vedením najvýznamnejších lámov línie Nyingma, ako napr. jeho korenný láma, Jeho Svätosť Düdjom Džigdral Ješe Dordže a tiež Jeho Svätosť Dungse Šenphen Dawa Rinpočhe, Kyabdže Chadral Sangye Dordže Rinpočhe, Jeho Eminencia Namkha Drimed Rabdžam Rinpočhe, Dungse Trinlay Norbu Rinpočhe, ctihodný Bhakha Tulku Rinpočhe, Láma Tharčhin Rinpočhe, Kyabdže Trulšhig Rinpočhe, Láma Kunzang Dordže Rinpočhe, Ačarja Dawa Čhodrak Rinpočhe a ďalší.

Lama Rangbar bol tiež rozpoznaný ako emanácia majstra Tulku Čhimed Yugyal, the ritual meditation master of Rangnang Ogmin Ling Dzogchen Monastery in Kham, Tibet.

Kedy: 13-15.12.2019
Miesto konania: Nagsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen
Kurzovný poplatok: 80€ (nezahŕňa texty a dánu pre učiteľa)

Prihlásenie: výhradne na email mato@dzogchen.sk. Prihlásenie bude považované za platné len po uhradení NEVRATNEJ zálohy 50€ (alebo plnej sumy) na číslo účtu, ktoré vám pošleme v odpovedi na mail s prihláškou.
Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)

Začiatok piatok 16:00hod. Ukončenie v nedeľu poobede.

RETREAT
Thröma Nagmo terma of Düdjom Lingpa is praised as one of the swiftest and most profound paths available for Buddhist practitioners today. At least 13 of Düdjom Lingpa's disciples achieved rainbow body precisely via practice of Thröma Nagmo.

In the Düdjom Tersar tradition, the practice of Thröma Nagmo contains the complete path of Vajrayana, from the ngöndro all the way through to the Dzogchen practices of Trekchö and Tögal.

During this retreat, Lama Rangbar will grant in-depth teachings on the medium-length Thröma ngöndro, with special focus on those not-so-obvious but crucial details, too often overlooked by Western practitioners. This will enable the participants to truly establish a firm, solid foundation for the continued practice of the profound and extensive Thröma cycle.
LAMA
Lama Rangbar Nyima Özer is a Düdjom Tersar lineage holder who spent over 25 years living and practicing in Nepal under guidance of the most prominent Nyingma lamas, such as his root Lama, His Holiness Dudjom Jigdral Yeshe Dorje and also His Holiness Dungse Shenphen Dawa Rinpoche, Kyabje Chadral Sangye Dorje Rinpoche, H.E. Namkha Drimed Rabjam Rinpoche, Dungse Trinlay Norbu Rinpoche, The Venerable Bhakha Tulku Rinpoche, Lama Tharchin Rinpoche, Kyabje Trulshig Rinpoche, Lama Kunzang Dorje Rinpoche, Acharya Dawa Chodrak Rinpoche and others.

Dates: 13-15.12.2019

Place of seminar: Nangsel Ling Gompa, Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Seminar fees: 80€ (doesn´t include texts and dana for teacher)

Registration: only via email mato@dzogchen.sk Registration will be valid after paying of IRREVERSIBLE deposit of 50€ (or full tax). Payment details will be send as an answer of registration email to you.

Accomodations:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

We will start on friday at 4pm. End of seminar sunday afternoon.