utorok 27. decembra 2016

Iniciácia Tröma Nagmo


Iniciácia Tröma Nagmo   Je nám cťou, že ct. Tsering Norbu Rinpočhe prijal naše pozvanie a udelí v našom centre iniciáciu na meditačný aspekt Tröma Nagmo.

Učenie sa uskutoční v dňoch 27-29.1,2017, v Nagsel Ling ngakpa house, Borovianska 27, Zvolen. Celý seminár začína v piatok večer, o 18:00 úvodnou prednáškou. 

Poplatok za seminár. 50€

Dánu učiteľovi každý za seba.

Prihlášky: mato@dzogchen.sk 
Prihlásenie je platné po zaplatení nevratnej zálohy 25€ na číslo účtu: SK7675000000000326277093
Kapacita obmedzená.

Najbližšie ubytovanie (cca 5min pešo od centra): http://www.penzionclub.sk/

Tröma Nagmo, Čierna Hnevlivá Matka, ženské stelesnenie múdrosti. Tröma Nagmo je najvnútornejší tajný aspekt praxí dákiní v línii Dudžom Tersar. Prax čhö Tröma Nagmo nám poskytuje extrémne silné prostriedky na preseknutie sa skrz dualisticky uchopujúcu myseľ, koreň nášho utrpenia, a tak odhaliť našu vnútornú prirodzenosť múdrosti.

Predvídajúc ťažkosti v budúcich časoch, odhalil Guru Rinpočhe so svojim súcitom náuky Čiernej Hnevlivej Dákini svojej hlavnej družke Ješe Cogjal, ktorá ich neskôr uložila ako termu. Tento poklad mal byť objavený vo vhodnej dobe reikarnáciou jedného z 25 žiakov Padmasambhavu, Khje´u Čung Locávom. Ten sa inkarnoval ako Rigdzin Düddul Dordže,  veľký obnoviteľ línie Khatok, a potom ako majster meditácie a tertön Dudžom Lingpa (1835-1904).

Dudžom Lingpa obdržal priame transmisie cyklu Tröma Nagmo skrz sériu vízií Mačik Labdrön, Sarahu, Padampa Sangyeho a ďalších. Držal prax v tajnosti po nejaký čas, než ju začal učiť.

V tradícii Dudžom Tersar obsahuje prax Tröma Nagmo kompletnú cestu vadžrajány, od ngöndro až po dzogčhenové praxe trekčhö a tögal. Podľa Čagdud Tulku Rinpočheho, „Prax čhö založená na Tröma Nagmo odstraňuje prekážky pre naše dočasné šťastie a aj tie zakrývajúce naše konečné osvietenie. Nesie v sebe neobyčajnú uzdravujúcu silu a skrz jej prax môžeme nesmierne naakumulovať zásluhy a múdrosť rýchlym spôsobom. Už iba spojenie s praxou Tröma Nagmo prináša veľký prospech a požehnanie."Minimálne trinásť žiakov Dudžom Lingpu dosiahlo skrz prax Tröma Nagmo dúhové telo.

utorok 25. októbra 2016

Kurz PHOWA


Seminár začína 29.11. o 19tej iniciáciou na Buddhu Amitábhu. Definitívny program bude ohlásený neskôr. 

Kurzovný poplatok: 49€ (nezahŕňa dánu pre učiteľa).

Registráciu posielajte na mato@dzogchen.sk
Registrácia bude platná po zaplatení nevratnej zálohy 30€ na:

SK7675000000000326277093

Miesto konania:
Nangsel Ling Ngakpa House
Borovianska 27
Zvolen


Náuky prenosu vedomia v okamihu smrti (phowa) v tradícii Rigdzina Longsel Ňingpo sú jedinečným pokladom tantrického buddhizmu a darom pre každého, kto cih obdržal. Čagdud Khandro bola autorizovaná na učenie tejto praxe Čagdud Tulku RInpočhem v r.1986. Od tej doby viedla bezpočet ústraní zameraných na túto prax a účastníci mali vždy veľmi jasné znaky zavŕšenia. Jej štýl učenia je veľmi jasný a zrozumiteľný pre človeka západnej pologule. Na tomto krátkom retreate sa budeme učiť nie len metódy phowy pre naše oslobodenie, ale aj ako dávať phowu iným. Khandro-la s nami spraví nácvik všetkých štádií. Sme nesmierne vďační, že táto úžasná učiteľka prijala pozvanie a bude učiť v našom centre. Súčasťou učenia bude aj iniciácia Buddhu Amitábhu.

štvrtok 2. júna 2016

Seminár so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem


Ngakpa Retreat so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english scroll down)(last upadate 13.7.2016)
Je nám nesmiernym potešením, že Rinpočhe opäť prijal pozvanie učiť u nás. Témou tohtoročného učenia bude cyklus Khandro Thugtik, Srdcová Esencia Dákiní. Khandro Thugtik je terma J.S. Dudžom Rinpočheho, Džigdral Ješe Dordžeho. Je to kompletný cyklus, ktorý obsahuje náuky od prípravných praxí (ngondro), až po tregčho a thögal.
Rinpočhe udelí zasvätenie, a odovzdá učenia spojené s týmto cyklom. Hlavnou praxou, ktorú bude odovzdávať bude stručná sadhána dákini Kurukulle. Je to neobyčajná, jednoduchá a účinná prax, ktorej hlavná aktivita je priťahovanie a rozvoj vo všobecnosti. Rinpočhe prisľúbil, že dá ústnu transmisiu na všetky aspekty dákiní v tomto cykle. Vonkajšia forma je Ješe Cogjal, vnútorná Kurukulle, tajná Simhamukha a obzvlášť tajná Tröma Nagmo.
Pikoškou z tohto cyklu, ktorú nás Rinpočhe bude učiť bude aj ohňová púdža, džinsek.
Džinsek, sans. homa, je rituálna prax obetovania ohňu, rituál štedrosti, kedy sa využíva element ohňa na zavŕšenie osvietených aktivít rýchlo a účinne.
Z pomedzi všetkých púdží, je ohňová považovaná za kráľovskú. Je to najsilnejšia púdža v rámci tibetského buddhizmu a jej účelom je v zasade odstrániť všetky prekážky a poškvrny brániace osvieteniu. Je na očistenie obyčajných javov, bežných nectnostných činov a špeciálne pochybností, zmätku a negatívnych ideí. Dôvod, prečo máme veľa negatívnych predstáv a zmätku voči niečomu, čo je dobré pre nás, napr. Dharme, je kvôli poškodeným záväzkom a sľubom, ktoré sme v miulosti dali. Ohňová púdža ich očisťuje, keď ju robíme pravidelne s vierou a dobými samájami.
Učenie sa uskutoční vo Vzdelávacom Centre, Záježová, pri Zvolene v termínoch 8.-11.9.2016.
Kurzovný poplatok za seminár: 90€/osobu. Poplatok nazhrňuje ubytovanie a stravu a dánu pre učiteľa. Ubytovanie s plnou penziou 20,80€/osoba/noc si môžete nahlásiť spolu s registráciou.
Registrácia len mailom: mato@dzogchen.sk
Registrácia je platná po zaplateni nevratnej zálohy v min výške 45€ na účet:
IBAN: SK7675000000000326277093
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Námešný
Schedule: 8.9.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
9.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teaching
14:00 – Initiation
10-11.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teachings
14:00 – Teachings
18:00 – Teachings
Seminár sa uskutoční:
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/kontakt
Its our great pleasure, that Rinpoche kindly accepted our invitation to teach again. The topic for this retreat will be Khandro Thugtik, Hearthessence of Dakini. Khandro Thugtik is terma of H.H. Dudjom Rinpoche, Jigdral Yeshe Dorje. Its complete cycle, which includes pracitice from ngondro up to trekcho and thogal.
Rinpoche will bestow initiation and teachings connected with this cycle. The main focus will be brief sadhana for dakini Kurukulle. It is wanderfull, easy to do but still powerfull practice, with main activity of magnetizing a increasing in general. Rinpoche will also bestow oral transmission for all aspects of dakinis in this cycle. Outer form is Yeshe Tsogyal, inner is Kurukulle, secret is Simhamukha and utmost secret is Tröma Nagmo.
The speciality which will Rinpoche teach is fire puja, jinsek.
Jinsek (Skt. homa), fire puja, or fire offering, is a ritual practice of offering into fire, a ritual of generously burning offerings, using the fire element to accomplish enlightened action quickly and powerfully[
Amongst all pujas,fire puja is considered to be most effective in all Tibetan buddhist traditions. Its purpose is to clean away obstacles on the path to enlightenment. Thanks to fire puja we can clean also our broken samayas and vows, increase our life span, and so on.
The retreat will take place at Vzdelavacie Centrum, Zajezova, near Zvolen, Slovakia in dates 8.-11.9.2016.
The fees for retreat are 90€/person. Fees does NOT include accomodation and board, nor dana for teacher. Accomodation with full board at retreat place is 20,80€/person/night. You can make an reservation for it with registration for retreat.
Registration only by email: mato@dzogchen.sk
Registration is considered valid only after paying irreversible deposit 45€ in minimum at:
IBAN: SK7675000000000326277093
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Námešný
Schedule: 8.9.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
9.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teaching
14:00 – Initiation
10-11.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teachings
14:00 – Teachings
18:00 – Teachings

The place of the retreat:
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/kontakt


sobota 26. marca 2016

Vadžrakilája - meditačný workshop

Seminár zameraný na vysvetlenie a prax Vadžrakilája Pudri Regphung. Miesto konania:
Nangsel Ling, Bystricky rad 1, Zvolen
Cena: 45€ (nezahrnuje danu pre učiteľa, ktorá je dobrovoľná)
Refistrácia:
mato@dzogchen.sk
benadik@gmail.com

Prax Vadžrakiláji podľa tradície Dudžom Tersar
(Prednáška v piatok večer a víkendový meditačný workshop)

Dudžom Rinpočhe, Džigdral Ješe Dordže (1904-1987), v pozdejšom období jeho života najvyššia hlava školy ňingma tibetského buddhizmu, bol jeden z najväčších majstrov dzogčhenu a buddhistickej tantry v Tibete v poslednej dobe. Rinpočhe nebol iba zavŕšený tantrický jogín a tertön (objaviteľ skrytých pokladníc textov), ale hlboký učenec buddhistickej tradície Tibetu. Narodený v južnom Tibete, bol rozpoznaný, ako reinkarnácia jedného z dvadsiatich-piatich žiakov Guru Padmasambhavu, ktorý ustanovil vadžrajánu, tantrickú formu buddhizmu, v Tibete v ôsmom storočí našej éry. Skryté poklady textov, alebo termy, objavené Dudžom Rinpočhem a jeho predošlou inkarnáciou Dudžom Lingpom, sú spoločne známe ako Dudžom Tersar, „nové poklady Dudžoma“. Zameriavajú sa obzvlášť na prax spojenú s Phurpou, alebo Vadžrakilájou, „diamantu podobná magická trojstranná dýka“, ktoré premáha a ničí démonov a duchov prekážok, obzvlášť reprezentovaných rudra démonmi nafúknutého ega. Vo všeobecnosti, funkciou praxe Phurpa je prekonať prekážky a zničiť negatívne energie ohrozujúce život praktikujúceho. Tieto metódy zahŕňajú vyššie duchovné praxe (stod-las) na dosiahnutie oslobodenia a osvietenia a viac praktické rituálne činy (smad-las) na transformáciu energie v dennom živote. Zosobnené ako jidam, alebo meditačné božstvo, Vadžrakilája, je táto jednou z najpopulárnejších meditačných praxí v tradícii ňingma a dokonca bola aj osobnou meditačnou praxou Guru Padmasambhavu a jeho družky, tibetskej princezny Ješe Cogjal. Spolu s Longčen Ňingthik, stal sa Dudžom Tersar jednou z najrozšírenejších a najpopulárnejších cyklov termy v súčasnom Tibete, medzi mníchmi aj ngakpa lámami v škole ňingmapa. Vraví sa, že cykly Dudžom Phurpa zahrňujú kompletné odhalenie praxí Phurpy v termínoch mahajogy, anujogy a atijogy, alebo dzogčhenu, pôvodne odhalené a uvedené Padmasambhavom jeho okruhu tibetských žiakov.
Tento kurz uvedie niektoré z týchto praxí Vadžrakiláji podľa Dudžom Tersar, predovšetkým sPu-gri reg-phung, „Ostrie, ktoré ničí dotykom".