utorok 29. apríla 2014

Troma Nagmo Ngakpa Retreat 2014, Slovakia

(for english, please scroll down)

(last update 13.7.2014)

S radosťou vám oznamujeme, že ďalšia návšteva retreat so ctihodným Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem sa uskutoční v dňoch 3.-8.9.2014.

Témou retreatu bude pokračovanie v náukách spojených s Troma Nagmo, tzv. Štyri hostiny (ludžin).

Viac o praxi Tröma Nagmo nájdete TU.

Predbežný program:

1.deň - výroba toriem pre iniciaciu (v prípade, že sa nahlásia ľudia, ktorí minulý rok neboli, resp nemajú iniciáciu Troma Nagmo).
2.deň - Iniciácia v prípade, že účastnia ľudia, ktorí ju nemajú
3.deň - náuky a prax
4.deň - Iniciácia Guru Orgjen Menla, medicínska forma Guru Padmasambhavu, lungy a transmisie.
5.deň - náuky a prax
6.deň - riwo sangčhö, uzavretie retreatu.

Každý deň budeme robiť tzv Ranné Praxe a večerné.

Donácie za retreat sú nasledovné: ak sa zúčastnite celého retreatu (5 dní) 19€ za jeden deň. 
Inak 25€ za deň a 40€ za iniciáciu.                             
Ubytovanie s plnou penziou: 19€/deň. Tento krát je možnosť priniesť si aj svoj stan a spať v stane. Cena za jednu noc bude ohlásená.
Je nutné si priniesť karimatku.


Miesto konania: tak, ako minulý rok, Vzdelávacie centrum Zaježová
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Polomy 20
962 63 Pliešovce

Ubytovanie: Vzdelávacie centrum Záježová. Bude upresnené.

Donácie za retreat: bude upresnené.

Registrácia. mato@dzogchen.sk

We are very happy to announce, that next visit and retreat with Ven. Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche in Slovakia, will be held during 3.-8.9.2014. It will be continuations of last retreat, and the main topic will be Four feasts (lujin).

More info about Tröma Nagmo practice you can find HERE.

Schedule:

1.day - torma making
2.day - Troma Nagmo initiation (in the case, there will be people, who dont have this initiation)
3.day - teachings and practice
4.day - Guru Orgyen Menla intiation, lungs and transmissions
5.day - teaching and practice
6.day - riwo sangchö, and conclusion of retreat

Everyday we will be doing Morning Practices, and at evening.

 The donations are as follows: if you will attend full retreat (5 days) 19€ per 1day. Othervice: ordinary day 25€, initiation 40€.
Accomodation with full board: 19€/day. This time it is possible to bring your tent and sleep in tent. Price for nigh in tent will be announced.
Please, bring with you your mat.

Place of retreat: as last year, Vzdelávacie centrum Zaježová, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Polomy 20
962 63 Pliešovce

Google Maps

Accomodation: at retreat place, more info coming soon.

Donations. info coming soon

Registration: mato@dzogchen.sk

See you all soon!


Ngakpa Tongnyid Dorje