utorok 19. februára 2013

Kontinuita Prirodzeného Vedomia

Dudžom RInpočhe Džigdral Ješe Dordže

Z angličtiny preložil Ngakpa Tongnyid Dorje
Zdroj
V kontinuite prirodzeného prítomného vedomia, nezničte ju mentálnou pripútanosťou k meditácii a ani neskĺznite do nekonečného rozptýlenia ne-meditácie. Spočiňte, uvoľnene v rámci otvoreného prirodzeného stavu tohto priameho poznania bez vzťažných bodov. Tomuto sa hovorí „Náhľad a meditácia Veľkej Dokonalosti.

Keď spočívate v tomto stave, rozpoznajte, ako myšlienka povstáva z aspektu vedomia a nepredlžujte ju. Hľaďte priamo na podstatu myšlienok: rozuzlia sa bez stopy (narážka na príklad hada, ktorého záviny sa samovoľne rozuzlia, prekl.). Uvoľnite sa v nekonaní. Toto rozširujúce sa vedomie v stave bez uchopovania, v ktorom myšlienky prirodzene povstávajú a sú prirodzene oslobodené, dosiahne priamo Dharmakáju. Toto je prax Preseknutia sa skrz Pevnosť, alebo Trekčhö.

A teraz k tej praxi pridajte akúkoľvek vhodnú pozíciu tela a brán vnímania a zamerajte sa na vonkajší svet. Žiarivosť vedomia, svetlo samo-povstávajúceho prenikavého poznania, zasvitne vo formách rozľahlosti vonkajšej jasnosti a reťazca žiarivých sfér, ktoré sa objavujú priamo pred zmyslami. Toto je tantrická prax Priamej Vízie, alebo Thogalu. Bez ohľadu na to, čo povstáva, neuchopujte tieto javy, nemajte pripútanosť k ich prázdnote a žiadnu nádej, alebo strach voči ničomu.

V skratke, spočívajte priamo v stave bez najmenšieho atómu mentálne vytvoreného vzťažného bodu, ako je „Toto je ono!“ a dojdite k hlbokému konečnému presvedčeniu, že toto je správny stav. Úplne tomu dôverujte a majte to pevne v mysli. Sme praktikujúci priestoru Veľkej Dokonalosti; naša duchovná tradícia nemá ani meditáciu, ani rozptýlenie. Preto, keď v tomto dosiahneme istotu, presekneme sa prázdnym jadrom samsáry a osvietenia jediným zásahom. Keďže slnko šťastnej mysli istotne vychádza z vášho srdca, považujte tieto esenciálne inštrukcie poznania jedného, ktoré oslobodí všetko, za najvyššie a vezmi ich k úrovni vyčerpania javov!

Ja, Džigdral Ješe Dordže som dal túto radu svojho srdca plne vysvätenému mníchovi Longsal Dordžemu, ktorý je bohatý svätou vierou.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára