štvrtok 2. júna 2016

Seminár so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem


Ngakpa Retreat so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english scroll down)(last upadate 13.7.2016)
Je nám nesmiernym potešením, že Rinpočhe opäť prijal pozvanie učiť u nás. Témou tohtoročného učenia bude cyklus Khandro Thugtik, Srdcová Esencia Dákiní. Khandro Thugtik je terma J.S. Dudžom Rinpočheho, Džigdral Ješe Dordžeho. Je to kompletný cyklus, ktorý obsahuje náuky od prípravných praxí (ngondro), až po tregčho a thögal.
Rinpočhe udelí zasvätenie, a odovzdá učenia spojené s týmto cyklom. Hlavnou praxou, ktorú bude odovzdávať bude stručná sadhána dákini Kurukulle. Je to neobyčajná, jednoduchá a účinná prax, ktorej hlavná aktivita je priťahovanie a rozvoj vo všobecnosti. Rinpočhe prisľúbil, že dá ústnu transmisiu na všetky aspekty dákiní v tomto cykle. Vonkajšia forma je Ješe Cogjal, vnútorná Kurukulle, tajná Simhamukha a obzvlášť tajná Tröma Nagmo.
Pikoškou z tohto cyklu, ktorú nás Rinpočhe bude učiť bude aj ohňová púdža, džinsek.
Džinsek, sans. homa, je rituálna prax obetovania ohňu, rituál štedrosti, kedy sa využíva element ohňa na zavŕšenie osvietených aktivít rýchlo a účinne.
Z pomedzi všetkých púdží, je ohňová považovaná za kráľovskú. Je to najsilnejšia púdža v rámci tibetského buddhizmu a jej účelom je v zasade odstrániť všetky prekážky a poškvrny brániace osvieteniu. Je na očistenie obyčajných javov, bežných nectnostných činov a špeciálne pochybností, zmätku a negatívnych ideí. Dôvod, prečo máme veľa negatívnych predstáv a zmätku voči niečomu, čo je dobré pre nás, napr. Dharme, je kvôli poškodeným záväzkom a sľubom, ktoré sme v miulosti dali. Ohňová púdža ich očisťuje, keď ju robíme pravidelne s vierou a dobými samájami.
Učenie sa uskutoční vo Vzdelávacom Centre, Záježová, pri Zvolene v termínoch 8.-11.9.2016.
Kurzovný poplatok za seminár: 90€/osobu. Poplatok nazhrňuje ubytovanie a stravu a dánu pre učiteľa. Ubytovanie s plnou penziou 20,80€/osoba/noc si môžete nahlásiť spolu s registráciou.
Registrácia len mailom: mato@dzogchen.sk
Registrácia je platná po zaplateni nevratnej zálohy v min výške 45€ na účet:
IBAN: SK7675000000000326277093
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Námešný
Schedule: 8.9.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
9.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teaching
14:00 – Initiation
10-11.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teachings
14:00 – Teachings
18:00 – Teachings
Seminár sa uskutoční:
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/kontakt
Its our great pleasure, that Rinpoche kindly accepted our invitation to teach again. The topic for this retreat will be Khandro Thugtik, Hearthessence of Dakini. Khandro Thugtik is terma of H.H. Dudjom Rinpoche, Jigdral Yeshe Dorje. Its complete cycle, which includes pracitice from ngondro up to trekcho and thogal.
Rinpoche will bestow initiation and teachings connected with this cycle. The main focus will be brief sadhana for dakini Kurukulle. It is wanderfull, easy to do but still powerfull practice, with main activity of magnetizing a increasing in general. Rinpoche will also bestow oral transmission for all aspects of dakinis in this cycle. Outer form is Yeshe Tsogyal, inner is Kurukulle, secret is Simhamukha and utmost secret is Tröma Nagmo.
The speciality which will Rinpoche teach is fire puja, jinsek.
Jinsek (Skt. homa), fire puja, or fire offering, is a ritual practice of offering into fire, a ritual of generously burning offerings, using the fire element to accomplish enlightened action quickly and powerfully[
Amongst all pujas,fire puja is considered to be most effective in all Tibetan buddhist traditions. Its purpose is to clean away obstacles on the path to enlightenment. Thanks to fire puja we can clean also our broken samayas and vows, increase our life span, and so on.
The retreat will take place at Vzdelavacie Centrum, Zajezova, near Zvolen, Slovakia in dates 8.-11.9.2016.
The fees for retreat are 90€/person. Fees does NOT include accomodation and board, nor dana for teacher. Accomodation with full board at retreat place is 20,80€/person/night. You can make an reservation for it with registration for retreat.
Registration only by email: mato@dzogchen.sk
Registration is considered valid only after paying irreversible deposit 45€ in minimum at:
IBAN: SK7675000000000326277093
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Námešný
Schedule: 8.9.: torma making, at evening introductory teachings and practice together
9.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teaching
14:00 – Initiation
10-11.9.: 7:00 – Morning Practices
10:00 – Teachings
14:00 – Teachings
18:00 – Teachings

The place of the retreat:
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/kontakt


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára