piatok 21. júla 2017

Iniciácia Čime Sogtik so ct. Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem

(for english please scroll down)

Srdečne vás pozývame na seminár so ctihodným Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem, ktorý sa uskutoční v dňoch 16-20.8.2017 vo Zvolenskom centre Nangsel Ling. Seminár bude mať dve časti, hlavná časť bude venovaná vzácnym náukám Čime Sogtik, plus Rinpočhe na záver odovzdá iniciáciu tormy Dordže Drollo Pema Sogdrub. Kapacita nášho centra je obmedzená.

Čime Sogtik, Prax Esencie Nesmrteľného Života, Esenciálne Bindhu Bezsmrtnosti, je prax dlhého života zameraná na Amitájusa a jeho družku Cendali. Objavil ju tertön Zilnön Namkhé Dordže v r. 1904 a stala skrz Dudžom Rinpočheho jeho predpovedanou čödak, hlavnou praxou dlhého života v línii dudžom tersar.

Program:
16.8.: 18:00 – úvodná prednáška
17-19.8.: - program od 10:00 – 20:00 s prestávkami
20.8. – Pema Sogdrub torwang

Miesto: Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Kurzovný príspevok: Čime Sogtik 80€, Pema Sogdrub 30€, pokiaľ sa zúčastníte obidvoch akcíí 90€

Registrácia: Je nutné sa nahlásiť najprv na mail mato@dzogchen.sk, po obdržaní potvrdzujúceho emailu, že je stále voľné miesto, bude registrácia je platná po zaplatení nevratnej zálohy 80€ - Čime Sogtik, 30€ - Pema Sogdrub, na číslo účtu: SK7675000000000326277093 – do poznámky uveďte svoje meno. Deadline preregistráciu je 7.8.

Texty si je nutné objednať tiež vopred na vyššie uvedený email.
Chime Sogtik Long Sadhana – 20€
Chime Sogtik Daily Sadhana – 5€
Úvodné a záverečné modlitby – 7€


Možnosti ubytovania:
http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min pešo od gompy)

http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min pešo od gompy)


We would like to gladly invite you for retreat with venerable Lopon Ogyan Tanzin Rinpoche, which will take place at Nangsel Ling gompa in Zvolen, center Slovakia. Retreat will have two parts, the main programe will be Chime Sogtik empowerment and teachings and at the end Rinpoche kindly agreed to bestow torwang for Dorje Drollo Pema Sogdrub. The capacity of our center is limited.

‘The Practice of the Immortal Life Essence, The Essential Bindhu of Deathlessness’ is a long-life practice focused on Amitayus and his consort Tsendali. It was discovered by Zilnön Namkhé Dorjé in 1904, and has become through Dudjom Rinpoche, its prophesied Chödak, the main long life practice within the Dudjom Tersar lineage.

Schedule:

16.8. introductory talkat 6pm.
17.-19.:every day programe from 10am till 8pm with breaks.
20.8.: Pema Sogdrub Torwang and end of the retreat

Adress: Borovianska 27, Zvolen, Slovakia

Donations: Chime Sogtik 80€, Pema Sogdrub 30€, both 90€

Registration: since the capacity is limited, you have to write an email on mato@dzogchen.sk and after recivieng confirmation that there is still free place you need to pay irreversible deposit of 80€ for Chime Sogtik, 30€ for Pema Sogdrub, or 90€ on bank account:
IBAN: SK7675000000000326277093.
SWIFT: CEKOSKBX
Name: Martin Namesny
in the note for recipient please enter your name.
Deadline for registration is 7.8.2017.

Texts:
You can order on the same email.
Chime Sogtik Long sadhana (250p.) – 20€
Chime Sogtik Daily Sadhana – 7€
Opening and Closing Prayers – 10€

Accomodations:

http://www.penzionclub.sk/ (cca 5min walking distance from gompa)
http://www.soshotel.sk/index.php/prevadzky-skoly/skolsky-internat (cca 15min walking distance from gompa)
Or you can google accomodation in Zvolen.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára