nedeľa 9. septembra 2012

Ngakpa Retreat s Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem


S radosťou vás pozývame na meditačné ústranie s lámom Lopon Ogyan Tanzin Rinpočhem (www. http://ogyantanzin.blogspot.sk/) . Meditačné ústranie sa uskutoční v prekrásnom prostredí hôr, v obci Králiky pri Banskej Bystrici, na chate Borinka.

                Rinpočhe odovzdá tantrické iniciácie na meditačné aspekty Vadžrakilája a Simhamukha, transmisie na sadhány (manualy) ich praxí, a ďalšie náuky (máme prisľúbenú transmisiu na text „Buddhovstvo bez meditácie“ od Dudžom Lingpu).

                Vadžrakilája bola hlavná prax, pomocou ktorej dosiahol najvyššie poznanie Guru Padmasambhava.
„Tajné náuky a kľúčové inštrukcie všetkých tantier v jedinom stave, srdcová esencia stoviek tisíc náuk Vadžrakiláji sa nazýva Vadžrakilája, Ostrie, ktoré ničí pri dotyku. Je to výťazok osobnej praxi Vadžrakiláji troch veľkých majstrov (Padmasambbhava, Vimalamitra a Silamandžu). Práve ako udelil Guru Padmasambhava tieto náuky, tak drahé jeho srdcu, zhromaždeniu kráľa (Trison Decen) a jeho poddaných, tak ich oni praktikovali. Aby sa uchovali náuky Vadžrakiláji pre budúce generácie, väčšina ich bola predaná ústne, mnohé boli ukryté v zemi, a niektoré boli ukryté do prúdu mysli-múdrosti rozličných jedincov. Zo všetkých týchto je táto najvyššou  esenciou, prostá mnohých slov a vyumelkovanosti, ale všetok  podstatný význam tu je. Jej neobyčajne ostrá sila a požehnanie je väčšie, než iné. “ – Ješe Tsogjal
                Simhamukha: „V terminológii vyšších tantier, meditačné božstvo Džňána Dákiní Simhamukha (yi-dam lha), ktoré je zároveň hnevlivé a zároveň žena. Je nutné pochopiť, že navzdory jej mimoriadne hnevlivému zjavu a zvieracej hlave, nie je ochranným duchom (srung-ma), podrobená mágiou, obrátená k dharme a zviazaná prísahou služby niektorým mocným mahásiddhom v minulosti. Skôr je to hnevlivá manifestácia Guhjadžňána Dákiní, ktorá podľa tradície ňingmapa, bola hlavnou učiteľkou-dákiní Padmasambhavu v krajine Uddijána. Preto, hoci je Simhamukha svojim aspektom dákiní, funguje aj ako meditačné božstvo, či jidam a jej špecifickou funkciou je zabránenie a odvrátenie (bzlog-pa) psychických útokov, ktoré môžu ohrozovať praktikujúceho a podmaniť si negatívnu ženskú energiu personifikovanú matrikami, či mamo. Simhamukha sa objavuje v podobe hnevlivej, ženskej a démonickej, v skutočnosti sa hovorí, že vyzerá ako matrika, či mamo, nie preto, že by jej prirodzenosť bola zlá, či démonická, ale preto, že jej hnevlivý aspekt (khro gzugs) úspešne premáha a podmaňuje si tieto negatívne energie. Simhamukha je džňána dákiní, alebo bohyňa múdrosti. Podľa Džigme Lingpu (1726-1798), slávneho majstra ňingmapy a objaviteľa skrytých pokladov textov, alebo teriem, Simhamukha predstavuje manifestáciu nirmanakáji, objavujúcu sa v čase a histórii, zatiaľ čo jej aspekt sambhogakáji je Vadžravarahi a jej aspektom dharmakáji je Samantabhadrí, samotná prvotná múdrosť.“ – Lama Vadžranatha

                Program ústrania:

16.10. utorok - príchod Rinpočheho a voľný den 
17.10. Streda – výroba a príprava toriem pre obidve iniciácie
18.10. Štvrtok - Iniciácia Vadžrakiláji + transmisia lungu na dlhú sadhánu
19.10. Piatok  - Iniciácia Simhamukhy
20.10. Sobota - Transmisie lungu sadhány pre Simhamukhu a ďalších textov
21.10. Nedeľa - Deň venovaný praxi
22.10. Pondelok - Rinpočheho odchod do Rakúska

                Popri tom vždy ráno a večer spoločná prax podľa dohody.

                Ceny:

Ubytovanie s plnou penziou na jeden deň – 25€
Kurzovné náklady na jeden deň – 10€

Registrácia: telefonicky na čísle +421 905 265 386, mail: gyalpo@azet.sk . Registrácia bude platná po zaplatení nevratnej zálohy 35€ na číslo účtu:

Tatrabanka: 2615012074/1100 (do správy pre prijímateľa prosíme uviesť vaše meno)

V prípade zahraničných prevodov použite nasledovné údaje:

IBAN: SK53 1100 0000 0026 1501 2074
SWIFT: TATRSKBX

Kapacita miest je obmedzená na max počet 36 ľudí, preto vám odporúčame zaregistrovať sa čo najskôr.

Akékoľvek prípadné informácie získate na vyššie uvedenej mailovej adrese, či telefónnom čísle.
Kontaktné informácie na ubytovanie nájdete na adresách:

http://www.chataborinka.sk/

Tešíme sa na vás!Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára